Měli jste někdy pocit, že v těžkých chvílích nejste sami, i když tu pro vás nikdo nebyl? Pokud ano, pak jste pravděpodobně cítili přítomnost svého anděla strážného.

Naše víra nám může pomoci překonat mnohé obtíže a s anděly strážnými nám Bůh říká, že nejsme sami a že se o nás vždy postarají.

Co je to andělské znamení?

Andělské znamení je způsob komunikace, který nám posílají naši strážní andělé, když čelíme zkouškám. Ty nejsou přímé, protože andělé přímo nezasahují do našeho osudu. Tato znamení k nám mohou přijít po kouscích a kouscích a my musíme být duchovně bdělí, abychom jim porozuměli. Když nutně potřebujete božskou pomoc a cítíte se ztraceni, strážní andělé se vám opakovaně snaží vysílat signály, aby vám pomohli.

Jak ale poznáme, kdy a jak se s námi naši strážní andělé snaží komunikovat? Znamení vesmíru je obtížné interpretovat nebo dokonce postřehnout. Níže najdete 8 znaků, kterým byste měli věnovat pozornost.

1. Duha

Jedním z nejvýznamnějších přírodních znamení strážných andělů je duha. Náhlý výskyt duhy ve vašem zorném poli nebo poblíž vašeho domova naznačuje, že na vás dohlíží anděl strážný a snaží se vám sdělit, že jste milováni a oceňováni. Může vám také připomenout, že ve svých těžkých časech nejste sami a že na obzoru je světlejší budoucnost. Je ale také možné, že duha vede na místo, kde jste již byli a měli byste je znovu navštívit.

2. Bílé peří

Pokud se k vám nečekaně dostane bílé pírko, může to být jeden z nejdůležitějších znaků přítomnosti strážných andělů. Toto je jedno z nejčastějších znamení, které vám dává vědět, že nejste sami a že je s vámi Boží síla a láska.

Bílé peří je spojeno s křídly andělů, takže je snadné interpretovat toto znamení. Andělé používají peří všech tvarů a velikostí, aby upoutali vaši pozornost. Takto vám dávají vědět, že brzy dostanete z Vesmíru odpovědi na otázky, které jste si zformulovali.

3. Světelné koule nebo blikající světla

Zářící světla jsou často nástroji andělů. Pokud náhle koutkem oka uvidíte jiskřivý pruh světla nebo kruhové světelné body na fotografii, může to být znamení, že vás posílá váš anděl strážný. Tato světla jsou výkonnými komunikačními nástroji. Například oranžové světlo je spojeno s pozitivitou. Zelené světlo znamená sílu a modré a fialové světlo znamená, že si potřebujete odpočinout a uvolnit trochu stresu.

Pokračování na další straně