Čísla se často stávají nedílnou součástí našeho každodenního života. Každý člověk má nejen preferované potraviny nebo barvy, ale také zájem o určitý počet. Tři z nich jsou podle astrologů nejoblíbenější na světě: 7, 11, 13. Nejen, že udivují svou oblíbeností, ale mají i hluboký numerologický význam. 

Číslo 7

Prvočíslo 7 má zvláštní jedinečnost. V různých kulturách je považováno nejen za magické, ale také spojované s božstvím. Symbolika sedmi zmiňovaných v Bibli asi 700krát vyjadřuje nadřazenost ducha nad hmotou. Toto číslo má neuvěřitelnou sílu a představuje nejvyšší energii, která řídí náš svět. 7 hudebních not, 7 barev duhy, 7 dní v týdnu – se sedmi se setkáváme v různých oblastech života, což opět zdůrazňuje jeho zvláštní význam.

V numerologii hraje číslo 7 klíčovou roli při určování budoucího směřování a tlačí nás k nalezení harmonie s našimi touhami. Životní cesta spojená s číslem 7 zahrnuje jedinečnou cestu, aktivaci intelektu a potřebu pečlivě analyzovat každou situaci.

Pokračování na další straně