Čím lepší a bližší vztah s partnerem, tím vyšší hladina oxytocinu. Celkově vzato je nepopiratelné, že tento hormon je životně důležitý pro vytváření sexuálního vzrušení, intimity a příjemného pohlavního styku. Ba co víc, hraje to roli i při orgasmu.

Oxytocin hraje důležitou roli nejen v lásce, ale i v sociálních vztazích obecně. Při pokusech na krysách se například ukázalo, že zvířata, která se jinak starají jen o vlastní potomstvo, se najednou začala chovat ohleduplně k mláďatům jiných jedinců, když jim vědci podali oxytocin. U hrabošů prériových, kteří se páří na celý život a lze je považovat za nejmonogamnější druh na Zemi, bylo pozorováno, že když byly jejich oxytocinové receptory uměle zablokovány, tento typ silné vazby se náhle obrátil.

Možná, že při slyšení štědrosti by si ji málokdo spojoval s hormonálními procesy, ale výzkumy také ukázaly, že oxytocin výrazně ovlivňuje, jak empatičtí dokážeme být vůči ostatním. To bylo potvrzeno řečovým experimentem v roce 2007. 

Dobrovolní účastníci byli rozděleni do dvojic a v každé dvojici jeden partner obdržel 10 dolarů a druhý nic. Polovině subjektů byl také podáván oxytocin a v této skupině se strany příjemců rozhodly dávat peníze, které obdržely, svému partnerovi o 21 procent vyšší sazbou než ve skupině léčené placebem.