Stejně jako to dělají auta, která v případě poruchy ukazují rozsvícení kontrolek zapalování na přístrojové desce, i naše tělo vysílá nebezpečné signály do naší mysli, aby nás přimělo k zásahu a rychlému odstranění „chyby“.

Nic se neděje náhodou, a proto, když nastanou tyto nevhodné okolnosti, je nutné podrobit naše „vozidlo“ pečlivé kontrole důvěryhodného „mechanika“.

Lékařské vyšetření je postup, který by se neměl brát na lehkou váhu v případě fyzického problému (a naše tělo nám je naštěstí vždy ilustruje vysíláním více či méně viditelných signálů).

Pokračování na další straně