Střelec

Především si cení svobody a nezávislosti. Je zodpovědná pouze za sebe, své potřeby a svůj život. I když neinklinuje k flirtu, je pro ni velmi těžké rozhodnout se pro vážný vztah. Ideálním partnerem pro toto znamení bude někdo, kdo rozumí její touze po svobodě a nebude se trápit žárlivostí nebo majetnictvím. Žena Střelec oceňuje svobodu, má ráda dobrodružství, cestování, snadno se přizpůsobuje a přijímá změny. Když se s ní někdo spojí na hlubší úrovni, pochopí, jak je tento vztah vzácný.