Celé roky strávené společně ponechávají významný dojem na každý manželský pár. Často, jak ženy, tak muži se časem uvolňují a již se svým duševním partnerem už nedoporučují nadměrnou pozorností. A je to marné!

Autoři knihy “Pravidla inteligentní manželky” Ellen Feinová a Sherry Schneiderová doporučují manželům, aby byli vždy v pohotovosti. Zejména manželské ženy by měly věnovat pozornost několika důležitým bodům.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4
5