Myslíte si, že jste inteligentní? Podle různých studií mají moudří lidé často určité návyky, které jsme sesbírali a představili níže.

1. Ti nejinteligentnější nikdy nepřistupují k problému s agresí.

Problémů je mnoho. Každý cítí úzkost, když usne cestou do práce, pohádá se s partnerem nebo se nemůže dostat domů kvůli dopravní zácpě. Vztek je zcela normální věc, která provází většinu lidí. Pravdou však je, že lidé s vysokým IQ dokážou svůj hněv lépe ovládat a je méně pravděpodobné, že ho vyjádří agresí.

2. Inteligentní lidé se necítí být nadřazeni ostatním.

Lidé s nízkým IQ si velmi často myslí, že jsou mnohem lepší než ostatní lidé. Mezitím ti, kteří jsou chytřejší, jsou mnohem méně homofobní a rasisté a nemají ve zvyku označovat ostatní. To vše proto, že dokonale znají svou vlastní hodnotu a nemusí se srovnávat s ostatními lidmi. Nejnovější výzkumy ukazují, že jsou to často ti nejinteligentnější lidé, kteří jsou vstřícní a ochotní nezištně sdílet své znalosti.

3. Lidé s vysokým IQ častěji přiznávají chyby.

Jakkoli to zní divně, je to pravda. Inteligentní lidé si chyby nejen častěji přiznávají, ale také se z nich učí. Každý neúspěch je pro ně poučením, a proto bez větších problémů nesou následky svých špatných rozhodnutí.

4. Inteligentní rozumějí pocitům jiného člověka.

Statistické studie ukazují, že lidé s nízkým IQ jsou často sobečtí. Je to proto, že se nedokážou vžít do situace druhých. S rostoucí inteligencí se tedy zvyšuje i empatie – schopnost naslouchat a porozumět druhým. Na druhou stranu Russell James z Texasu poznamenal, že inteligentnější lidé mají tendenci přesněji rozpoznávat potřeby druhých a jsou ochotnější a odhodlanější pomáhat.

Pokračování na další starně