Brambory jsou jednou z nejoblíbenějších a nejchutnějších zelenin na světě. Pokud si ale nedáte pozor, mají i stinnou stránku, která za určitých podmínek může vést ke skutečné tragédii.

Příběh, který popisujeme, se stal v roce 2014 v Rusku poblíž Kazaně, kde se jednoduchá a rutinní činnost změnila v rodinnou tragédii. Michail, otec 8leté Marie, sestoupil do sklepa pro brambory k večeři. Když se dlouho nevracel, rozhodla se pro něj jít jeho manželka Anastasia. Také se nikdy nevrátila ze sklepa.

Když se rodiče delší dobu nevraceli, šel se dívčin osmnáctiletý bratr Georgy podívat, co se rodičům stalo. Také se nevrátil. Potom znepokojeně zavolala Mariina babička svého souseda, ale než dorazila pomoc, šla také dolů do sklepa. Potkal ji stejný osud jako zbytek rodiny. Když na konci vstoupila malá Maria do sklepa, naskytl se jí děsivý pohled – její otec spolu s matkou, bratrem a babičkou už byli mrtví.

Pokračování a další straně

1
2